مهندسی رودخانه

-    مطالعات مرفولوژی(ریخت شناسی) رودخانه ها

-     مطالعات روش های طبیعی و سازه ای در ساماندهی و حفاظت رودخانه ها

-     مطالعات تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها

-     مطالعات کنترل سیلاب

-     مطالعات و طراحی سازه های انحراف، تنظیم سطح آب،  اندازه­ گیری جریان و ... در رودخانه ها

-     برنامه ریزی و مدیریت بهره برداری از رودخانه ها

-     پتانسیل‌یابی و بهره‌برداری از منابع شن و ماسه رودخانه‌ای