شهرسازی

-      تهیه طرح ها و نقشه های شهری و منطقه ای

-      انجام پروژه های طراحی، ساخت محوطه ها، تفکیک اراضی و ...

-      تایید نقشه های ساخت و ساز

-      نظارت بر اجرای پروژه های ساختمانی و شهرسازی

-      دادن مشاوره به مدیران و مسئولان در امور شهری

-      طراحی و برنامه ریزی برای ایجاد انواع شهرک های مسکونی، تجاری و صنعتی

-      برنامه ریزی و طراحی شهرهای جدید

-      بررسی نتایج و اثرات انواع پروژه های عمرانی روی مسایل شهری و شهرنشینی

-      برنامه ریزی و مدیریت سیستم حمل و نقل شهری و تلاش جهت توسعه آن

-      برنامه ریزی و اخذ تدابیری برای کاهش اثرات سوء زندگی شهری

-      مکان یابی عناصر و کاربری های گوناگون شهری

-      طراحی اولیه یا مجدد خیابان ها و معابر با هدف افزایش ایمنی و راحتی همه افراد جامعه و کاهش ترافیک و ازدحام