تجهیزات و سخت افزارها

ردیف

شرح

1

GPS  سه فرکانسه  TRIMBEL – R8 – با قابلیت RTK

2

توتال استیشن – برد لیزری 400 متر  TS 06 R 400

3

توتال استیشن  TC 407

4

توتال استیشن لیزری  TS 02

5

ترازیاب معمولی  NA2- Leica

6

ترازیاب معمولی NI2

7

ترازیاب معمولی DSZ2-D

8

ترازیاب لیزری DNA10

9

کامپیوتر و لپ تاپ

10

پرینتر و اسکنر و پلاتر

11

GPS  دستی

12

متر لیزری