نرم افزارهای تولید شده در شرکت

 

 

نرم افزارهای تولید شده در شرکت

ردیف

نام نرم افزار

توضیحات

1

Accident Reporting And Analyzing Software

(APA_ARAS V2.2)

پیش بینی احتمال وقوع تصادفات در محورهای استان آذربایجان غربی

2

Baft

مشخص کردن موقعیت دقیق بافت‌های فرسوده براساس محدوده بافت فرسوده مصوب شهری ارومیه

(نرم افزار مدیریت بافت های فرسوده)

3

AbfaYasoj

داشتن دقیق موقعیت مکانی تاسیسات آبرسانی و مدلسازی هیدرولیکی شبکه

(نرم افزار آب و فاضلاب کهکیلویه و بویراحمد)

4

APA_Entry

ورود اطلاعات توصیفی جهت آرشیو اطلاعات توصیفی کاداستر زمین‌های کشاورزی

5

APA_TakPelak

نرم افزار تهیه نقشه های تک پلاکی اراضی کشاورزی

6

Gas-GIS

ویژه‌سازی نرم‌افزار GIS شرکت گاز بر‌اساس ویژگی‌های مورد نظر

(نرم افزار مدیریت اطلاعات شبکه گازرسانی)