مشاوران حقیقی و دانشگاهی

مشاوران
 رديف نام و نام خانوادگي سمت تحصيلات آكادميك محل فعالیت سوابق
1 سلمان  احمدی مشاور دکتری فتوگرامتری عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 12 سال
2 حسین آقا محمدی مشاور دکتری GIS عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد - واحد علوم و تحقیقات تهران 12 سال
3 پرویز رشیدی خزایی مشاور  دکتری هوش  مصنوعی و رباتیک
عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی ارومیه 10 سال
4 حجت احمدی مشاور دکتری آبیاری عضو هیأت علمی دانشگاه  ارومیه 15 سال
5 عیسی پیری
مشاور دکترای برنامه ریزی شهری عضو هیأت علمی دانشگاه  زنجان 8 سال