ارسال رزومه

 

مهمترین و حیاتی ترین دارایی هر سازمان٬ سرمایه انسانی آن است. کیفیت و توانمندی نیروی انسانی زبده و جوان٬ سازمان توانمندی را به وجود آورده و از مهمترین عوامل بقاء و حیات سازمان می باشد. لذاشرکت ارکان پدید آب در راستای تکمیل کادر فنی خود از علاقمندان و واجدین شرایط دعوت به همکاری می نماید.

 لطفا جهت همکاری با این شرکت رزومه کاری خود برای ما ارسال کنید تا در صورت پیذرفته شدن رزومه شما با شما تماس گرفته شود

 

 

ارسال رزومه